พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร
ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.สันติ วรรณรักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ศิริพงศ์ ศรีทันฐ์
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.วชิระ กาญจณวิภาดา
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน